ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY WIĘCEJ

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w naszym sklepie internetowym www.olium.pl

Dziękujemy za odwiedziny naszego sklepu internetowego, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych wszystkim użytkownikom odwiedzającym naszą stronę przygotowaliśmy niniejszą informację dotyczącą gromadzenia danych osobowych uzyskanych w trakcie wizyty na niej oraz w procesie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Biorąc również pod uwagę profil naszej działalności i związany z nią dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Dane osobowe, które zostaną nam przekazane lub pozyskane w drodze wizyty na naszej stronie prowadzimy w odpowiednio na cel oznaczonych zbiorach, zarejestrowanych w GIODO, a które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie są narażone na przypadkowe i bezprawne zniszczenie, utratę, zmianę, nieupoważniony dostęp oraz niezgodne z prawem przetwarzanie.

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego jest Krzysztof Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN, numer NIP: 8211520137, Regon: 711664250
Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce
e-mail: sklep@olium.pl
numer telefonu: (+48) 600-430-520

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonych przez nas witryny internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacja zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj.
imię i nazwisko,
adres korespondencyjny/dostawy,
adres e-mail,
numer telefonu.


Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe, które zostały podane w procesie składania zamówienia, przekazywane są w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej DPD, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

W przypadku zakładania konta zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przetwarzamy również określone dane osobowe dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

W załączniku do niniejszego dokumentu znajduje się wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji.

POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH

W trakcie wizyty na naszej stronie zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) –w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonych stron internetowych w zakresie poprawy ich jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z naszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:
• pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
• pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE PLIKI COOKIES:

Niezbędne – są konieczne, służą do poprawnego działania strony:
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Okres przechowywania
PHPSESSID .olium.pl olium.pl Niezbędne Plik cookie sesyjny platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez strony napisane w PHP. Sesja
SIDCC .google.com Google Niezbędne Potwierdza autentyczność gości Google, zapobiega nielegalnemu wykorzystaniu danych logowania Google i chroni dane gości przed nieautoryzowanym dostępem. 1 rok
trackingPermissionConsentsValue www.olium.pl olium.pl Niezbędne Obsługuje informacje dla aplikacji o tym, które zgody na śledzenie są włączone. 1 miesiąc
_GRECAPTCHA www.google.com Google Recaptcha Niezbędne Ten plik cookie jest niezbędny, aby Google reCAPTCHA mógł ocenić, czy ruch na stronie jest legalny czy złośliwy. 6 miesięcy


Reklamowe – są opcjonalne, dzięki nim lepiej dopasujemy do Ciebie treści, które Ci wyświetlimy:
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Okres przechowywania
_gcl_au .olium.pl Google Ads Reklamowe Plik cookie platformy Google Ads. Platforma służy do prowadzenia działań reklamowych w wyszukiwarce i sieci partnerów reklamowych Google. Zbiera ona anonimowe dane i agreguje je w raporty dotyczące skuteczności reklam. Poza wymienionymi typami reklam, Google Ads udostępnia technologię retargetingu, czyli dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które w przeszłości odwiedziły daną witrynę internetową. 2 miesiące
__Secure-1PSIDTS .google.com Google Reklamowe Plik cookie __Secure-1PSIDTS firmy Google zbiera informacje o Twoich interakcjach z usługami i reklamami Google. Zawiera unikalny identyfikator. 1 rok
__Secure-3PSIDTS .google.com Google Reklamowe Plik cookie __Secure-3PSIDTS firmy Google zbiera informacje o Twoich interakcjach z usługami i reklamami Google. Służy do pomiaru skuteczności reklam i dostarczania spersonalizowanych treści w oparciu o Twoje zainteresowania. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator. 2 lata
__Secure-ENID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie jest używany przez Google do zapamiętywania Twoich preferencji i innych informacji. 1 rok
__Secure-1PAPISID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania i tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy Google. 2 lata
__Secure-1PSID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania, tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-1PSIDCC .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania i tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy Google. 1 rok
__Secure-3PAPISID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania, tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-3PSID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania, tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-3PSIDCC .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie jest używany przez Google do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających witrynę w celu wyświetlania trafnych i spersonalizowanych reklam poprzez retargeting. 1 rok
_fbp .olium.pl Facebook / Meta Reklamowe Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 2 miesiące


Analityczne – są opcjonalne, pozwalają nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i ulepszać stronę:
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Okres przechowywania
_ga .olium.pl Google Analytics Analityczne Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania sesji odwiedzających i danych kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata
_ga_97QL6SK3RS .olium.pl Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji. 2 lata
_ga_KYRPYTCLD8 .olium.pl Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji. 2 lata
_gid .olium.pl Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon. 1 dzień
OTZ .google.com Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zapewnienia zbiorczej analizy osób odwiedzających witrynę. 1 miesiąc


PIKSELE ŚLEDZĄCE

Wykorzystujemy także piksele śledzące. Dają one możliwość śledzenia Twojego zachowania na naszej stronie za pomocą osadzonego w kodzie strony obrazka (zazwyczaj wielkości jednego piksela). Działanie danego piksela może być połączone z wykorzystaniem własnych lub zewnętrznych plików cookies.

Gdy wyrazisz na to zgodę, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksel. Przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel, odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera zarządzającego serwerem, na którym osadzony jest dany piksel.

COOKIES A DANE OSOBOWE

Pliki cookies nie stanowią danych osobowych, jednak informacje, które te pliki zawierają, zwłaszcza w połączeniu z innymi Twoimi danymi, mogą być traktowane, jak dane osobowe. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

USUWANIE COOKIES I PIKSELI ŚLEDZĄCYCH

Korzystamy z plików cookies oraz pikseli śledzących tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz. Swoje zgody sprawdzisz pod adresem https://www.olium.pl/polityka-prywatnosci-s18. Możesz tam również wycofać wszystkie lub niektóre zgody. W każdej chwili możesz także samodzielnie usunąć pliki cookies, aby to zrobić skorzystaj z instrukcji producenta przeglądarki internetowej:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Opera
Safari macOS
Safari iOS/iPad OS

Pamiętaj, że jeśli ograniczysz stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.
Zmień ustawienia ciasteczek